Metode:
Pris for 1 stk. Individuelt - Anonymt 6 ugers behandlingsforløb kr 22.000 inkl. moms.

Samlet CAT forløb, strækker sig over seks uger, hvor vi mødes omtrent 3 gange pr. uge.

 

CAT (Cannabis Afviklings tilgang), er en manualbaseret, kognitiv metode, der er udviklet af den svenske psykolog og professor, Thomas Lundquist, i samarbejde med over 400 cannabisafhængige, de kaldte metoden: HAP (Hash afvænings program).

Manualbaseret metode, betyder egentlig bare, at der følges en manual, der matcher kroppens udsondring af THC, over de 6 uger, det tager THC, at forlade kroppen. De 6 uger er inddelt i 3 faser: Første fase er den medicinske fase, anden fase er den psykologiske fase, og tredje fase er den sociale fase.

 

Kroppens udskillelse, af ophobet THC, kaldes for udsondring af THC.

 

Da udsondringskurven er kendt, og faserne er kendt, benyttes forskellige skemaer, for at undersøge, netop den enkeltes oplevelse. Således er opgaven derfor, at forberede den enkelte på, hvad der vil ske, og hvad den enkelte derfor kan gøre for at imødegå og være på forkant med situationen, denne måde at arbejde på kaldes for psykoedukativt.

Man kan for så vidt, vælge at kalde disse 6 uger, for: et kursus i cannabissens forædriske egenskaber. 

 

Hver ”time” varer 40 til 60 minutter, tiden tilpasses, så hver time bliver optimal for den enkelte.

 

Jeg henter og bringer dig maximalt 30 minutter fra Stubbekøbing. Vi bruger bil som undervisningslokale, og jeg kan derfor hente dig, helt anonymt hvor du ønsker.

 

Jeg ønsker at optage alle vores samtaler på diktafon såfremt du er indforstået. Optagelser bruger jeg, som min ekstra hukommelse, samt til min egen videre faglige udvikling og uddannelse.

 

Jeg forpligter mig til, at vores rum og samtaler er fortrolige.

 

 

 

 


Indledende samtale er gratis
 • Ved indledende samtale, mødes vi i dit regi (hvis det er muligt for dig)
 • Ved indledende samtale, medbringer du en nær relation (person), (hvis det er muligt for dig)
 • Ved indledende samtale, afklarer vi, om du er rede, til at kvitte cannabis indtag 
 • Ved indledende samtale, skitserer jeg, hvordan ”timerne” overordnet forløber 
 • Ved indledende samtale, testes dine kognitive funktioner (En form for IQ test) 
 • Ved indledende samtale, introducere jeg cannabisguiden
 • Ved indledende samtale, aftaler vi præmis for kommende samarbejde, samt underskriver tilladelse til lydoptagelse
 

Min personlige stillingtagen (Rune)

For, at din livsændring kan realiseres, er det nødvendigt, at jeg er dedikeret, og det er ligeledes nødvendigt, du er dedikeret.

Ved mit livsforløb og min personlige livserfaring, samt mine uddannelser….. garanterer jeg dig, at din ønskede livsændring, kan gives momentum, såvel som fremadrettet meningsfuldhed.


Jeg
tilbyder og anvender CAT metoden som værktøj, til at medvise dig, din egen vej, forbi cannabissens favntag.

 

 

 

 • Jeg kan hjælpe dig med, at hjælpe dig   
 • Jeg kan hjælpe dig med, at styrke dig   
 • Jeg kan hjælpe dig med, at bøje din livsretning
 

 

Jeg stiller mit vid, og mit sind til din rådighed!

 

Dette er min overbevisning: ALLE har potentiale, til at ændre deres eget liv!

 

Det er min overbevisning OGSÅ DU har dette potentiale.

 

Vise underet <> Undervise <> uddannelse <>  erfaring <> livets skole <> dannelse….

 

Umiddelbart må det forholde sig sådan, at ved begyndelse af enhver uddannelse, er potentialet til stede hos den studerende, som derfor så, ved kontinuerlig øvelse, træning og anstrengelser, samt samarbejde med underviser, muliggør kanalisering af potentiale hen til blivende, faktiske værktøjer og færdigheder, der således herefter, samlet set, kan kaldes uddannelse.

 

På samme seriøse måde, kan du, ved at bruge tid, og kræfter på dig selv, faktisk opnå gavnlig læring om dig selv. Ved dette perspektiv, vælger du, at bruge tid på, at uddanne dig i, at mærke og tænke og søge din egen balance og potentiale.

 

 
Jeg har selv forfattet denne hjemmeside. Jeg har udført det på denne måde, som forsøg på, at give dig mulighed, for at mærke min personlighed. Jeg håber, du via denne hjemmeside, opdager der er i verden, også er muligheder, for og til dig.

Hvis jeg ved selskabelige lejligheder, bliver spurgt til hvad jeg laver, kan jeg finde på at svare, at jeg er afhængighedsforhandler, det gør som regel folk nysgerrige, og det giver ofte mulighed for at snakke med folk om noget jeg virkelig brænder for. Hvis jeg anvender dette lidt (forsøgsvis) muntre svar, hænger det også sammen med, vi som mennesker, alle er født afhængige, og på sin vis alle har til opgave at balancere ( indre forhandling ) diverse afhængigheder, så de sunde afhængigheder stimuleres og de usunde sorteres fra. Åbenlyst er vi feks. alle født afhængige af >>blandt andet af modermælk og omsorg<< Derfor er afhængighed noget vi alle er rundet af, og netop derfor, kan det for mig fungere som en gangbar måde, at svare på, i sådan en selskabelig sammenhæng, mhææn når ret kommer til ret, tænker jeg mere på mig selv som oversætter, underviser, tolk og træner.


Jeg er afhængighedsrådgiver.
Jeg er specialist i cannabissens giftige og foræderiske egenskaber.

 • Jer er uddannet Danish Addiction Counselor (DAC)
 • Jeg er uddannet i HAP metoden
 • Jeg er uddannet rygestopkonsulent, specifikt målrettet cigaretter  
 • Jeg er uddannet i at give NADA behandling. Hvis formål er at aktivere kroppens egne genoprettende egenskaber ( 5 akupunktur nåle i hvert øre)